Leather Working Group

Chceme, aby koža živočíšneho pôvodu, ktorú používame, pochádzala od dodávateľov, o ktorých vieme, že aktívne riešia svoje dopady na životné prostredie.
Aneta Hoffmannová

Koža je prvotriedny materiál s dlhou životnosťou. A hoci koža tvorí menej ako 1 % celkovej spotreby materiálu značky GANT, chceme, aby koža živočíšneho pôvodu, ktorú používame, pochádzala od dodávateľov, o ktorých vieme, že aktívne riešia svoje dopady na životné prostredie, sociálnu oblasť a dobré životné podmienky zvierat.

 

Leather Working Group

 

Spoločnosť GANT sa zaviazala podporovať udržateľnú výrobu kože po celom svete, a preto je hrdým členom organizácie Leather Working Group (LWG). LWG je medzinárodná organizácia zložená zo zainteresovaných strán naprieč celým dodávateľským reťazcom kože, ktorá sa snaží presadzovať osvedčené postupy v oblasti ochrany životného prostredia pri výrobe kože a v súvisiacich odvetviach. Garbiarne s certifikátom LWG zodpovedne hospodári so zdrojmi, ako je energia a voda, a aktívne sa snažia znižovať emisie do životného prostredia. Podporou organizácie Leather Working Group sa posúva tento priemysel udržateľnejším

smerom.

 

Ochrana zvierat

 

Politika značky GANT týkajúca sa dobrých životných podmienok zvierat bola vytvorená s cieľom podporovať, propagovať a zabezpečovať správne postupy chovu a ohľaduplné zaobchádzanie so zvieratami. Chovatelia a všetky strany, ktoré manipulujú so zvieratami, by mali dodržiavať päť slobôd definovaných Radou EÚ pre dobré životné podmienky hospodárskych zvierat/Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE). Suroviny používané spoločnosťou GANT pochádzajúce zo zvierat môžu byť len vedľajším produktom pri výrobe mäsa.


 

Súvisiace články
15. 9. 2022
GANT x Wrangler: Oslava americkej estetiky
1. 8. 2022
VIANOČNÝ ŠPECIÁL
1. 8. 2022
GANT - vyrobené so zdpovednosťou
1. 8. 2022
Ako nosiť košeľové šaty